Privacy

In dit privacy statement wordt uiteengezet welke informatie Kids-Tube van je nodig heeft, waarvoor Kids-Tube dit verwerkt, op welke wijze Kids-Tube dit doet en hoe deze informatie wordt bewaard.

Je persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Kids-Tube verzamelt en verwerkt enkel die Persoonsgegevens die zij nodig heeft. Kids-Tube verzamelt zowel direct (via een verzoek om je gegevens bij het aanmaken van een account) als indirect (op de achtergrond) Persoonsgegevens.

Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door Kids-Tube voor de uitvoering van de diensten van Kids-Tube.

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan;

Tijdens je bezoek aan de publieke website kan Kids-Tube Gebruiksgegevens verwerken. Geanonimiseerde data en sessie-cookies worden verzameld zodat Kids-Tube historische en statistische informatie over het gebruik van de website kan verzamelen en analyseren.

Bij het aanmaken van een account vraagt Kids-Tube naar Accountgegevens, welke als basis nodig zijn voor het juist functioneren van de website account functies. Als je er voor kiest in te loggen met je Facebook account, wordt je openbare facebook accountgegevens gebruikt ter identificatie.

Tijdens je bezoek aan de website worden met jouw goedkeuring gegevens verwerkt om op deze en andere websites persoonlijke advertenties te tonen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Verwerkers van Kids-Tube. Kids-Tube heeft afspraken met hen gemaakt omtrent de verwerking van jouw gegevens. Kids-Tube verkoopt jouw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Wetgeving en bescherming

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door Kids-Tube nageleefd. Indien noodzakelijk zullen je gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, en/of als Kids-Tube dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures, technische problemen, etc.

Opslag van je gegevens

Als je gebruik maakt van onze Diensten zullen wij jouw Persoonsgegevens opslaan en verwerken op beveiligde servers. Wachtwoorden worden middels encryptie opgeslagen. Alle gegevens die je aanlevert op de website worden versleuteld verstuurd middels beveiligde verbindingen (https). Hiermee voldoen wij aan de wettelijke vereisten. Alleen werknemers die hiervoor geautoriseerd zijn hebben toegang tot jouw Persoonsgegevens. Deze betreffende werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en op deze geheimhoudingsplicht wordt toezicht gehouden door het management van Kids-Tube.

Cookies en tracking door derden

Kids-Tube verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Indien je niet wilt dat wij bepaalde cookies gebruiken, dien je die in je internet browser uit te zetten. Je dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan worden. Kids-Tube gebruikt technische cookies voor technische doeleinden t.b.v. inloggen Mijn account en dergelijke. Deze zijn niet uit te zetten.

Google Analytics
Op al onze websites gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Google Analytics gebruiken we op www.kids-tube.nl. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

Google Adwords Conversion Tracking
Op de website gebruiken we Google Adwords Conversion Tracking. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google (https://policies.google.com/privacy)

Google Remarketing
Op sommige pagina’s maken we gebruik van de Google Remarketing pixel. Dit stelt ons in staat om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. We doen dit over het algemeen om je van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De Google Remarketing pixel is geïnstalleerd op www.kids-tube.nl (alle pagina’s).

Facebook Advertising
Op www.kids-tube.nl maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf. De Facebook Advertising pixel is geïnstalleerd op www.kids-tube.nl. Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Facebook.

Links naar derden
Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Kids-Tube. Kids-Tube is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Bewaartermijn

De door Kids-Tube verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

Zolang u een Account heeft blijven je gegevens bewaard (ongeacht de geldigheid van de gebruikslicentie) ten behoeve van een goede klantenservice.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor een concreet verzoek tot verwijderen van (andere) Persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@kids-tube.nl. Wij kunnen om uw ID-bewijs vragen ter identificatie.

Wijzigen privacy statement en contact

Het kan voorkomen dat Kids-Tube dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via info@kids-tube.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie