Bewindvoering voor jezelf of voor een ander

10-01-2022

thumbnail image5

Gelukkig is de financiële situatie van de meeste mensen stabiel. Toch komt het zo nu en dan voor dat mensen niet meer zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun geld. Je hoeft dan niet direct in de schuldsanering, maar je kunt ook kiezen voor een bewindvoerder. Vooral in het geval van bijvoorbeeld dementie of een lichamelijke of geestelijke beperking kun je voor jezelf of een ander bewindvoering aanvragen. De aanvraag wordt door een rechter altijd getoetst op urgentie en gegronde redenen. Met bewindvoering kun je ernstigere financiële problemen voorkomen. Wat doet een bewindvoerder en wat is het verschil met schuldsanering?

Taken van de bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft verschillende taken om jou financieel te ondersteunen. Zo kan een bewindvoerder toeslagen aanvragen, een budgetplan opstellen, betalingen uitvoeren, belastingaangifte verzorgen en het aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Het is dus wel een vergaande maatregel en daarom wordt dit niet zomaar toegepast. Eigenlijk wordt bewindvoering vooral gezien als laatste redmiddel. Een minder zware toepassing is bijvoorbeeld budgetbeheer. Dit is een vrijwillige oplossing en hoeft niet goedgekeurd te worden door een kantonrechter. Je kunt altijd informatie inwinnen en overleggen wat voor jou het beste is.

Verschil met schuldsanering

Bij bewindvoering wordt een budgetplan opgesteld. Het grootste doel van bewindvoering is dat je weer leert omgaan met een inkomen en de uitgaven, dus dat je weer orde krijgt in je financiën en grip hebt op de uitgaven. Een bewindvoerder lost niet vanzelfsprekend de schulden af. Dit is bij schuldsanering wel het geval. Wel kan een bewindvoerder helpen wanneer je weer grip hebt op jouw financiën met het aflossen van schulden of een oplossing zoeken om deze schulden af te lossen. Bij een budgetplan wordt er een budget opgesteld voor belangrijke vaste lasten zoals huur, hypotheek, elektra, gas en water. Mocht er financiële ruimte zijn, kan er ook gekeken worden naar vaste lasten zoals een tv-abonnement.

Rotterdam

In de regio Rotterdam is Op Orde Bewindvoering een partij die Rotterdammers en inwoners van de regio helpt. Bewindvoering Rotterdam is belangrijk omdat er in Rotterdam zo’n 6000 mensen onder bewind staan. Op Orde Bewindvoering zet kennis en ervaring in om de kwetsbare en hulpbehoevende Rotterdammers in de samenleving weer grip te leren krijgen op hun uitgaven. In andere regio’s zijn natuurlijk ook bewindvoerders actief. Om in een andere regio een goede bewindvoerder te vinden, kun je websites als Horus, NBBI of NBPB raadplegen.

Aanvragen

Bewindvoering aanvragen kun je doen voor jezelf of voor iemand anders. Om dit aan te vragen, kun je naar de kantonrechter stappen. Een formulier voor een aanvraag kun je op een website als rechtspraak.nl vinden. De bewindvoerder mag je zelf kiezen. Na het versturen van de formulieren word je uitgenodigd voor een zitting. Hiervoor is geen advocaat nodig.
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie